تبلیغات
music - معرفی دستگاه های موسیقی ایرانی
 
music
هنر اگر با عشق و بی هیچ چشم داشت مادی آغاز گردد ، اساتیدی همچون موزارت و باخ را پدید می آورد.
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
درباره وبلاگ


با عرض سلام و خوش آمد گویی خدمت تمامی دوست داران موسیقی ، بنده عرفان کرمی نوازنده مبتدی سه تار و هم چنین از محققان عرصه موسیقی هستم که تصمیم گرفتم تا مجموعه ای از تحقیقات خودم را در قالب مطالبی متنوع در این وبلاگ برای شما عزیزان قرار دهم. همچنین امیدوارم که توانسته باشم رضایت شما عزیزان را بدست بیاورم. همچنین خواهشمندم که ما را از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود بی خبر نگذارید.

مدیر وبلاگ : mohammad karami
نویسندگان

دستگاه های موسیقی ایرانی

موسیقی امروزی ایران عبارت از هفت دستگاه است: شور، ماهور ، همایون ، سه گاه ، چهارگاه، نوا و راست پنجگاه
دستگاه به آوازی گفته می شود كه طرز بستن درجات گام آن ، و فواصل جزء آن ، شباهت بگام دیگری نداشته باشد.
آوازهای ایران را به سه قسمت متمایز می توان ترتیب نمود: دستگاه _ نغمه _ گوشه ، و اگر موسیقى ایران را مملکتى فرض کنیم، دستگاه را به استان، نغمه را شهر و گوشه را به خانه مى‌توان تعبیر کرد.
شرط دستگاه بودن آنست كه از حیث گام دارای چهارم و پنجم درست بوده ، و ضمنا در فواصل بین نت ها نیز مستقل باشد یعنی شباهت بگام دیگری نداشته باشد. این نوع را دستگاه می توان گفت، زیرا قابل اینست كه دارای نغمات و گوشه های مختلف باشد مانند دستگاه های شور ، ماهور ،‌چهار گاه ،‌همایون و غیره.
در هر دستگاه دو نوع آواز اصلی و فرعی می توان داشت :‌اصلی آوازیست كه در همان گام است مثل داد، آذربایجانی و غیره ،‌اما فرعی آوازیست كه از دستگاه دیگری قرض شده است.
نغمه _ چنانچه گفتیم نغمه را می توان به منزله ی شهری از ولایتی تصور كرد. همانطور كه مشهد و سبزوار و تربت حیدریه و غیره، شهرهای ایالت خراسان و در هریك از آنها رنگ اجتماعی و عادات كلی ایالت خراسان را می توان یافت ، در دستگاه شور هم از نغمات ابو عطا_ دشتی _ بیات ترك و غیره ، رنگ كلی و لهجه ی مخصوص شور را می توان استنباط نمود.
گوشه _ گوشه عبارت از آهنگی است كه در فاصله ی بك دانگ یا یك پنجم ادا شود . عموما از چند نت تجاوز نمی كند و گوشه دارای تقسمات جز نمی باشد.
دستگاه شور _ آوازی است كه با دوق مشرقیها موافق و سهل و مورد پسند عمومی است ، زیرا فواصل پرده های آن خیلی با هم فرق ندارند. و اغلب نغمات طوائف و ایلا ت و عشایر در زمینه ی این دستگاه است.
نغمات شور_ عبارتست از : ابوعطا _ بیات ترك_ افشاری_ دشتی ، و گوشه های شور از این قرارند : سلمك ، رضوی ، شهناز. كوچك و بزرگ حسینی ، دو بیتی ، خارا ، ملانازی ، گریلی
بیات اصفهان _ بیات اصفهان را دستگاه نمی دانند ولی در این عصر به تدریج اهمیت پیدا كرده است. گوشه های آن جامه دران ، بیات راجع ، عشاق ، عبادت ( یك نوع مثنوی است).
دستگاه ماهور _ در ماهور آنچه معمولست ، عبارت از آوازهای كوچكی است كه گوشه می نامیم ، از گوشه های مهم ماهور : داد ، نیریز ، دلكش ، شكسته ، عراق ، راك ، خوارزمی و خاوران را می توان نام برد. استادان موسیقی عقیده دارند ، كه موسیقی بین الملل را در دستگاه ماهور می توان اجرا كرد ، و زمینه ی آواز ماهور با متعلقاتش خیلی غنی تر از زمینه ای است كه امروزه موسیقی بین الملل دارد.
در واقع هر گوشه و هر آهنگی از ماهور نمونه ای از موسیقی های قدیم ایران و یونان و گامهای مختلفی است ، كه اسمشان و طرزشان در تاریخ موسیقی قدیم نام برده می شود.
همایون _ دستگاه همایون شباهت بسیار به گام كوچك دارد . و با گوشه های : بختیاری ، چكتوك ، بیداد، شوشتری ، عشاق، لیلی و مجنون و ساقی نامه اجرا می شود.
دستگاه سه گاه _ معمولا آنچه در چهارگاه زده می شود ،‌تقریبا همان اسامی و روش در سه گاه نیز زده می شود ، فقط چون گام فرق نموده ، تفاوت بسیار می نماید. گوشه های سه گانه بدینقرارند :‌زابل ، مخالف، مغلوب، حصار ،‌كرشمه ...
دستگاه چهارگاه _ در گام چهار گاه همیشه دو علامت نیم پرده برشو و دو علامت ربعی قروشو با هم وارد شده اند.گوشه های آن عبارتند از : کرشمه ، بدر، زابل ، بسته نگار، مخالف ، حصار، سازبانگ، حدی ، پهلوی و منصوری.
دستگاه نـوا_دستگاه نوا گام مستقلی ندارد ، یعنی بین گام شور است و گوشه ها هر کدام به واسطه ی شخصیت آهنگ و وزن شناخته می شوند : كرشمه ، گردانیه ، بیات راجع ، عشاق ، عراق ، نیشابورك ، نهضت ، رهاب ، تخت كاوس ، عشیران، حسینی ، بوسیلك، نیریز از گوشه های این دستگاه است.
دستگاه راست پنجگاه _‌ همان گام ماهـور است. ولی موسیقی دانان سطحی از درك آن عاجز می باشند.
راست _ خود یك آوازی بوده ، كه در موسیقی قدیم ما عنوانی دارد ، و پنجگاه هم گوشه ای است ولی امروز اصل موضوع مهمتر از این دو گوشه است و در واقع آوازیست، كه همه ی آواز های در آن زده می شود. زنگ شتر قدیم ، پروانه ، روح افزا، عشاق، سپهر، بحرنور، نهیب، محیر، قرچه ، نفیر فرنگ، نوروز عرب، ابوالچپ ، راك عبدالله ، راوندی، طرز، لیلی و مجنون، نغمه ، رنگوله ، نیریز گوشه های آن است.

معرفی دستگاه های موسیقی ایرانی


1- دستگاه شور، ازمهم ترین و بزرگترین دستگاه‌های موسیقی ایران است.

غالب آوازهایی که خواننده آموزش ندیده ایرانی می‌‌خواند در یکی از مایه‌های این آواز می‌‌گنجد، از این رو این دستگاه را مادر موسیقی ایرانی هم خوانده‌اند.

در میان دستگاه ‌های ایرانی، شور از همه بزرگ‌تر است. زیرا هر یک از دستگاه‌ها دارای یک عده آوازها و الحان فرعی ا‌ست ولی شور غیر از آوازهای فرعی دارای ملحقاتیست که هر یک به تنهایی استقلال دارد. آوازهای مستقلی که جزء شور محسوب می‌شود و هر یک استقلال دارد از این قرار است: ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی.

آواز بیات ترک در پرده‌های شور نواخته می‌شود و جزو ملحقات آن طبقه بندی می‌شود، ولی چون از نظر شنوایی، حسی شبیه دستگاه ماهور ایجاد می‌‌کند، برخی قایل به طبقه بندی آن تحت دستگاه ماهور هستند.

در مکتب آوازی اصفهان آواز بیات ترک در مشتقات دستگاه ماهور به حساب می‌‌آید اما در مکتب تهران، مایه بیات ترک را جزء دستگاه شور به حساب می‌‌آورند.

مایه‌ها (متعلقات)

•آواز ابوعطا
•آواز دشتی(دشتستانی)
•آواز افشاری
•آواز بیات ترک - گاه بیات زند نیز برای اشاره به این آواز بکار برده شده
•آوازبیات کرد - کردِ بیات نیز گفته می‌شود
گوشه‌ها

گوشه‌های ردیفی این دستگاه(همراه با آوازها) عبارت‌اند از:

1.  درآمد اول

2.  درآمد دوم

3.  درآمد سوم: کرشمه

4.  درآمد چهارم: گوشه‌ی رهاب

5.  درآمد پنجم: اوج

6.  درآمد ششم: ملانازی

7.  نغمه‌ی اول

8.  نغمه‌ی دوم

9.  زیرکش سلمک

10.       ملانازی

11.       سلمک

12.       گلریز

13.       مجلس‌افروز

14.       عزال

15.       صفا

16.       بزرگ

17.       کوچک

18.       دوبیتی

19.       خارا

20.       قجر، فرود

21.       حزین

22.       شور پایین دسته

23.       گوشه‌ی رهاب

24.       چهار گوشه

25.       مقدمه‌ی گریلی

26.       رضوی، حزین، ‌فرود

27.       شهناز

28.       قرجه

29.       شهناز کت (عاشق‌کش)

30.       رنگ اصول

31.       گریلی

32.       رنگ شهرآشوب

 

 

2- دستگاه سه‌گاه، نیز یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است.

این دستگاه تقریباً در همه ممالک اسلامی متداول است. این دستگاه بیشتر برای بیان احساس غم و اندوه که به امیدواری می‌گراید مناسب است. آواز سه گاه بسیار غم انگیز و حزن آور است.گوشه‌های مهم این دستگاه عبارت‌اند از: در آمد، مویه، زابل، مخالف، حصار. گوشه‌های دیگر مانند: آواز، نغمه، زنگ شتر، بسته نگار، زنگوله، خزان، بس حصار، معربد،پهلوی(رجز)،حاجی حسینی، مغلوب، دوبیتی، حزین، دلگشا، رهاوی، مسیحی، ناقوس، تخت طاقدیس، شاه ختایی(حدی)، مداین، نهاوند. آوازی است بی نهایت غمگین و ناله‌های جانسوز آن ریشه و بنیاد آدمی را از جا می‌کند و از راز و نیاز عاشقان دوری کشیده و از بیچارگی بی نوایان و ضعیفان گفتگو می‌کند (برگرفته ازکتاب نظری به موسیقی- روح الله خالقی).

 

البته حالت این دستگاه در همه جا ثابت نیست و بویژه در مخالف بسیار با شکوه‌است و حتی آهنگهای شادی آوری در سه گاه فراوان هستند از جمله "امشب که مست مستم" .

گوشه‌های مهم دستگاه سه گاه عبارت‌اند از :

۱- درآمد : که معمولاً همه دستگاه‌ها با گوشه‌ای به نام درآمد که نشان دهنده حالت دستگاه است آغاز می‌شود.

۲- زابل : بر درجه سوم گام تاکید دارد.

۳- مویه : که بر درجه پنجم گام تاکید می‌کند و حالتی مانند شور دارد .

 مخالف : که بر درجه ششم گام تاکید دارد و حالت آن با سه گاه فرق دارد و می‌توان از این گوشه برای مرکب خوانی به اصفهان نیز استفاده کرد .

 

3- دستگاه همایون، یکی دیگر از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است.

به دلیل استفاده از یک گام خاص و تفاوت محسوس در گام بالا رونده و پایین رونده دستگاه همایون منحصر به فرد ترین دستگاه موسیقی ایرانی به شمار می‌رود. مقایسه سایر دستگاه‌های موسیقی ایرانی با موسیقی دیگر ملل و خصوصاً کشورهای هم ‌جوار تشابه و یکسان بودن ریشه برخی را نشان می‌دهد. اما این مطلب در مورد دستگاه «همایون» صادق نیست.

دستگاه همایون و یا به تعبیری «دستگاه عشاق»، با حالت محزون و اسرار آمیز خود گوشه‌های متعددی دارد که گوشه «بیداد» اوج این دستگاه تلقی می‌شود.

آثار ارزشمندی از موسیقی ایرانی در سده قبل در این دستگاه ساخته و اجرا شده‌اند. «رنگ فرح» از جمله این آثار است.

از لحاظ مرکب خوانی این دستگاه به دستگاه‌های سه‌گاه و شور ارتباط دارد و وسعت این دستگاه را بیشتر می‌کند.

یکی از آوازهای ایرانی که اسم آن در کتب موسیقی هست آواز اصفهان است که آن را از متعلقات دستگاه همایون دانسته‌اند. یکی دیگر از آوازهایی که از متعلقات دستگاه همایون است، آواز شوشتری است. فواصل پرده‌ها در این دستگاه به صورت زیر است:

سل(بکار).لا(کرن).سی(بکار).دو(بکار)ر(بکار)می(بمل).می بم(کرن).فا (بکار).

نت شروع این دستگاه به طور معمول «فا» است. البته این دستگاه در کوک‌های دیگری با نام‌های همایون «دو» و «رِ» نیز نواخته می‌شود. در ردیف مرحوم کریمی از شوشتری به عنوان یکی از گوشه‌های این دستگاه نام برده شده است. گوشه‌های ردیفی این دستگاه عبارت‌اند از:

1.  چهارمضراب

2.  درآمد اول

3.  درآمد دوم: زنگ شتر

4.  موالیان

5.  چکاوک

6.  طرز

7.  بیداد

8.  بیداد کت

9.  نی‌داود

10.       باوی

11.       سوز و گداز

12.       ابول چپ

13.       لیلی و مجنون

14.       راوندی

15.       نوروز عرب

16.       نوروز صبا

17.       نوروز خارا

18.       نفیر

19.       فرنگ و شوشتری گردان

20.       شوشتری

21.       جامه‌دران

22.       راز و نیاز

23.       میگلی

24.       موالف

25.       بختیاری با موالف

26.       عزال

27.       دناسری

28.       رنگ فرح

همچنین آلبوم بیداد استاد شجریان با آهنگ‌سازی استاد مشکاتیان از جمله آهنگ‌هایی است که در این دستگاه ساخته شده است.

 

4- دستگاه چهارگاه، یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است.

این دستگاه، از نظر علم موسیقی یکی از مهم‌ترین و زیباترین مقامات ایرانی است. گام آن مانند شور و همایون، پایین رونده و مثل گام ماهور و اصفهان بالارونده می‌باشد، چرا که در دو حالت محسوس است. یعنی می‌توان گفت که این گام، مخلوطی از گام سه‌گاه و همایون است و اگر نت دوم و ششم گام ماهور را ربع پرده کم کنیم، تبدیل به چهارگاه می‌شود.

نت شاهد (تونیک) این دستگاه نیز در راست کوک «دو» است. حالت آغازین درآمدهای چهارگاه، با نت «لا» بسیار واضح و مشخص است و به این وسیله به راحتی می‌توان آن را از سایر گام‌ها تشخیص داد.

از میان مقامات ایرانی و به خصوص موسیقی مشرق زمین، شور، سه‌گاه و چهارگاه هستند که از این میان، مقام چهارگاه از همه مهم‌تر است. چهارگاه را گامی کاملاً ایرانی و خالص می‌دانند. گام چهارگاه هم از نظر آوایی و هم گوشه‌های مشترک، شباهت زیادی با گام سه‌گاه دارد.

چهارگاه در گوشه زابل، کمی به اوج می‌رود. این گوشه با وجود اینکه نت شاهد و ایست ثابتی ندارد، ولی از حالت ریتمیک و ضربی بالایی برخوردار است ولی از این نظر، هیچ وقت به پای گوشه مخالف نمی‌رسد. مخالف اوج زیبایی چهارگاه است. حصار گوشه‌ای است که در عین زیبایی، کمی از نظر کوک برای نوازندگان به خصوص سنتورنوازان، مشکل‌ساز می‌شود. زیرا برای اجرای این گوشه در ادامه ردیف چهارگاه، بایستی نت «فا» را دیز کوک کرد (البته در راست کوک). یعنی نت فا، نیم پرده زیر می‌شود. این گوشه تا حدودی معادلات چهارگاه را به هم می‌ریزد و برای اینکه بتوان به ادامه ردیف پرداخت، بایستی فرودی مجدد به درآمد داشته باشیم. گوشه منصوری نیز معمولاً پایان بخش دستگاه چهارگاه است. حالات کرشمه، بسته نگار، حزین و زنگ شتر، به زیبایی در تمام چهارگاه، خودنمایی می‌کنند.

آواز چهارگاه نمونه جامع و کاملی از تمام حالات و صفات موسیقی ملی ماست. چرا که درآمد آن مانند ماهور، موقر و متین است و شادی و خرمی خاصی دارد. در ضمن آواز زابل در همه دستگاه‌ها و در اینجا حزن و اندوه درونی در آواز ما دارد. آوازی نصیحتگر، تجربه آموز و توانا مانند همایون دارد و آواز مویه و منصوری غم انگیز و حزین است. پس این دستگاه نیز به دلیل کمال خود هم گریه و زاری می‌کند و هم شادی می‌آفریند و گاهی مسرور و شادمان است و گاهی نیز غم‌انگیز و دل‌شکسته و با توشه‌ای از متانت و وقار عارفانه شرقی.

اما روی هم رفته چهارگاه را می توان دستگاهی محسوب کرد که مانند پیری فرزانه دارای روحی بلند و عرفانی است و احساسات عالی انسانی را در کنار خصایص و محسنات انسانی صبور و شکیبا داراست. از ناکامی‌ها و ناامیدی‌ها اشک غم می‌ریزد و در شادی‌ها و خوشی‌ها اشک شوق و سرور. این دستگاه، بهترین گزینه برای ساخت قطعات و تصانیف ملی میهنی و حماسی است به طوری که به زیبایی می‌تواند حالت شوق و افتخار وصف ناپذیری را در شنونده به وجود آورد. نوازندگی در این دستگاه با هر یک از سازهای ایرانی، زیبایی خاص خود را دارد ولی هنگامی که تارنوازی به اجرای چهارگاه می‌پردازد، چیز دیگری است.

از گوشه های اصلی این دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: درآمد، بدر، پیش زنگوله و زنگوله، زابل، حصار، مخالف، مغلوب، ساز بانک، حدی، پهلوی و منصوری.

 

5- دستگاه راست پنجگاه، نام یکی از هفت دستگاه موسیقی سنتی ایرانی است.

 

 

دستگاه راست پنج گاه را میتوان یکی از دستگاههای بسیار قدیمی نامید. این دستگاه بسیار شبیه به ماهور میباشد و باید گوش نوازنده ویا خواننده بسیار دقیق و آشنا به این دستگاه باشد. تفاوت این دستگاه با ماهور این است که در ماهور تحریرها بالا رونده است ولی در راست پنجگاه تحریرها پایین رونده است از این دستگاه می توان به پرده گردانی به دستگاههای دیگر وارد شد. برخی از گوشه های این دستگاه که در ردیفهای رایج آمده عبارتست از: 1-درآمد 2-راست 3-سپهر 4-خسروی 5-پروانه و...

 

6- دستگاه ماهور، یکی از گسترده‌ترین دستگاه‌های موسیقی ایرانی است و در ردیف‌های گوناگون در حدود ۵۰ گوشه دارد. دستگاه ماهور به علت حالت و ملودی روانی که دارد اغلب به صورت موسیقی شاد در جشن ها و اعیاد نواخته می شود. این دستگاه دارای گوشه های متنوعی است که با مقام های کاملاً متفاوت در سه بخش بم، میانی و زیر اجرا می شود. ناگفته نماند تمام گوشه ها به وسیلهٔ فرود به درآمد رجعت می کنند.

 

ماهور « دو»
ماهور دو، ماهوری است که گام آن از دو شروع می‌شود. یعنی نت شاهد آن دو می‌‌باشد و در تار وسه تار با کوک دو سل دو دو نواخته می‌شود. در ماهور دو همه پرده‌ها بکار(البته اشاره به این مطلب مهم است که زمانی از کلمه بکار استفاده میکنیم که نتی قبلا علامتی دیگر مثل دیز یا بمل و ... داشته و الان بی علامت میباشد.پس استفاده کلمه بکار در اینجا اشتباه میباشد.) هستند یعنی دو – ر – می‌‌– فا - سل – لا - سی – دو

 

ماهور « ر»

برای ویلن و کمانچه معادل آن ماهور «ر» می‌‌باشد که شاهد آن نت «ر» است و نت «دو» نیز دیز می‌‌شود.

 

گو    گو شه‌های اصلی و زیر مجموعه‌های آنها

1.  درآمد : ( نت شاهد آن نت اول گام است یعنی «دو»)

2.  گوشه گشایش(داد) : ( نت شاهد آن نت دوم گام است یعنی «ر»)

3.  گوشه شکسته : ( نت شاهد آن نت پنجم گام است یعنی «سل»)

4.  گوشه دلکش : ( نت شاهد آن نت پنجم گام یعنی سل است )

5.  گوشه عراق : ( نت شاهد آن نت هشتم گام یعنی دو است )

6.  گوشه راک: (شاهد و ایست آن نت دو یک اکتاو بالاتر از شاهد و ایست درآمد است)

7.  گوشه فیلی: (شاهد آن فاصله درست پنجم بالاتر از درآمد یعنی «سل» می باشد و ایست آن می کرن که البته درصورت بازگشت به ماهور ایست آن مطابق با ایست ماهور خواهد بود).

 

گوا     گوشه های ریتمیک

1.  کرشمه

2.  مجلس افروز

3.  خسروانی

4.  چهار پاره

5.  زنگوله

 

 

 

نام گوشه و رنگ ها

1.  درآمد

2.  کرشمه

3.  آواز

4.  مقدمه داد

5.  داد

6.  مجلس افروز

7.  خسروانی

8.  دلکش

9.  خاوران

10.       طرب انگیز

11.       نیشابورک

12.       نصیرخوانی - توسی

13.       چهارپاره - مرادخوانی

14.       فیلی

15.       ماهور صغیر

16.       آذربایجانی

17.       حصار ماهور - ابل

18.       زیرافکن

19.       نیریز

20.       شکسته

21.       عراق

22.       نهیب

23.       محیر

24.       آشورآوند

25.       اصفهانک

26.       حزین

27.       کرشمه

28.       زنگوله

29.       راک هندی

30.       راک کشمیر

31.       راک عبداله

32.       کرشمه راک

33.       سفیر راک

34.       رنگ حربی

35.       رنگ یک چوبه

36.       رنگ شلخو

37.       ساقی نامه

38.       رنگ شهرآشوب

 7- دستگاه نوا، نام یکی از هفت دستگاه موسیقی سنتی ایرانی است.

این دستگاه در گذشته جزئی از دستگاه شور بوده است. دستگاه نوا را آوازى  در حد اعتدال که آهنگى ملایم و متوسط، نه زیاد شاد و نه زیاد حزن‌انگیز دارد،     می شناسند. نوا یک از دستگاه‌هایی است که به ندرت توسط اساتید اجرا می‌شود و آوازخوانان جوان بیشتر به سمت شور و متعلقات آن (به علت سادگی و روان‌تر بودن) تمایل دارند. بسیاری از اساتیدی هم که این دستگاه را اجرا کرده‌اند، آن اثر تبدیل به یکی از ماندگارترین آثار آنان شده است. مانند چهره به چهره محمدرضا لطفی، نی‌نوا حسین علیزاده، نوا و مرکب خوانی شجریان و دود عود پرویز مشکاتیان. هر چند که بعضی از اساتید مثل علینقی وزیری و روح‌الله خالقی، نوا را مشتق از شور شناخته‌اند، اما این دستگاه دارای تفاوت در نت شاهد و ایست و همچنین شخصیت مستقل آوازی با شور و مشتقات آن می‌باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها : موسیقی، دستگاه های موسیقی، دستگاه، دستگاه ها در موسیقی، معرفی دستگاه های موسیقی ایرانی، معرفی دستگاه های موسیقی، دستگاه های موسیقی ایرانی، دستگاه شور، درآمد اول، درآمد، گوشه‌ی رهاب، سلمک، ملانازی، مجلس‌افروز، شهناز کت (عاشق‌کش)، قرجه، دستگاه همایون، دستگاه همایون در موسیقی، مویه، زابل، چکاوک، موالیان، دستگاه چهارگاه، دستگاه راست پنجگاه، هفت دستگاه موسیقی سنتی ایرانی، ماهور « دو»، نت، نت ها در موسیقی دستگاه نوا،

جمعه 1 اردیبهشت 1391


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :